Komponent Source Check

Komponent Source Check ma za zadanie weryfikować czy pliki źródłowe strony zostały zmodyfikowane. Weryfikacja odbywa się poprzez generowanie sum kontrolnych dla wszystkich plików.

Obezna wersja pozwala na:

  • weryfikację plików;
  • potwierdzenie poprawności błędnie zweryfikowanych plików;
  • usunięcie z historii weryfikacji plików które zostały usunięte.

1.0.2 - Dodano obsługę języka niemieckiego (de-DE) i obsługę uprawnień.

Pobierz

1.0.1 - Dodano obsługę języka polskiego (pl-PL) i naprawiono pomniejsze błędy.

Pobierz

1.0.0 - Pierwsza wersja komponentu.

Pobierz