Komponent Source Files Check

Komponent Source Files Check ma za zadanie weryfikować czy pliki źródłowe strony zostały zmodyfikowane. Weryfikacja odbywa się poprzez generowanie sum kontrolnych dla wszystkich plików.

Obezna wersja pozwala na:

  • weryfikację plików;
  • potwierdzenie poprawności błędnie zweryfikowanych plików;
  • usunięcie z historii weryfikacji plików które zostały usunięte.

1.0.2 - Dodano obsługę języka niemieckiego (de-DE) i obsługę uprawnień.

Pobierz

1.0.1 - Dodano obsługę języka polskiego (pl-PL) i naprawiono pomniejsze błędy.

Pobierz

1.0.0 - Pierwsza wersja komponentu.

Pobierz